index.html


NB. kontakt webmaster (Ole Sandem) hvis det oppdages unormaliteter i

        forbindelse med bruk av meny-valgene.

Norsk Tipping GRASROT-mottaker !!!


Foreningen er nå godkjent av Norsk Tipping som "Grasrot-mottaker".


Oppgi organisasjonsnummeret: 917841705 eller søk på "Tangen Motorbåtforening"


hvis du vil gi din "grasrot"-andel av spillebeløp til oss.


NB. hvis du søker på "Tangen Motorbåtforening", sjekk at det er oss du finner, og ikke samme navnet forening i Mjøsa !!!

Fast Info:

Dugnadsliste           for 2020-sesongen (er pt. ikke publisert).


NB. Generelle retningslinjer for dugnad kan leses her.


Link til moh. vannstand Nordhagan målestasjon:  klikk her.

                                          Fetsund lenser                  klikk her.

                                          Mørkfoss                          klikk her.

        NB. "Normal" for Nitelva v/brygga er ca. 101,5 moh.

                (Antar at Nordhagan er representativ målestasjon .!)


Link til båtleder/ferdsdelsrestriksjoner:                klikk her.

Link til "varsom.no" - Flominfo for Øyeren:        klikk her.

INFORMASJON fra Styret (sist oppdatert 31 mars 2020)


ÅRSMØTET 2020 ble avholdt som planlagt

 i forenings-hytta på Tangen båthavn

      Torsdag 27 feb. kl. 19:00

Innkallelsen ble sendt via eMail til alle registrerte medlemmer .

Referat fra møtet,  styrets årsrapport for 2019,

2020 regnskap(godkjent avårsmøtet) blir distribuert via eMail til innkalte medlemmer.NB.NB. Foreningen har fått ny bankkonto(se nedenfor).
              All referanse til gammel konto vil fra 4 mars 2019 

              bli avvist.


Organisasjonsnr.

Foreningen "Tangen Motorbåtforening" har nå fått tildelt organisasjonsnr.

917 841 705 i Brønnøysund's "Enhetsregister".


TMF bankkonto

 1506.17.97901 Tangen Motorbåtforening