index.html


NB. kontakt webmaster (Ole Sandem) hvis det oppdages unormaliteter i forbindelse med bruk av meny-valgene.

Norsk Tipping GRASROT-mottaker !!!


Foreningen er nå godkjent av Norsk Tipping som "Grasrot-mottaker".


Oppgi organisasjonsnummeret: 917841705 eller søk på "Tangen Motorbåtforening"


hvis du vil gi din "grasrot"-andel av spillebeløp til oss.


NB. hvis du søker på "Tangen Motorbåtforening", sjekk at det er oss du finner, og ikke samme navnet forening i Mjøsa !!!

Fast Info:

Dugnadsliste           for 2021-sesongen:  klikk her.


NB. Generelle retningslinjer for dugnad kan leses her.


Link til moh. vannstand Nordhagan målestasjon:  klikk her.

                                          Fetsund lenser                  klikk her.

                                          Mørkfoss                          klikk her.

        NB. "Normal" for Nitelva v/brygga er ca. 101,5 moh.

                (Antar at Nordhagan er representativ målestasjon .!)


Link til båtleder/ferdsdelsrestriksjoner:                klikk her.

Link til "varsom.no" - Flominfo for Øyeren:        klikk her.

INFORMASJON fra Styret (sist oppdatert 02 mai 2021)


ÅRSMØTET 2021 har blitt utsatt på ubestemt tid

Grunnet Corona/Covid-19 restriksjoner i Rælingen kommune.

Info om dette er sendt via eMail til alle møteberettige medlemmer .


Organisasjonsnr.

Foreningen "Tangen Motorbåtforening" har nå fått tildelt organisasjonsnr.

917 841 705 i Brønnøysund's "Enhetsregister".


TMF bankkonto

 1506.17.97901 Tangen Motorbåtforening