Anleggets fysiske beliggenhet er vis-a-vis Nylandsvn. 14 (dvs. ca. Nylandsvn. 11), 2008 Fjerdingby, i    Rælingen kommune.
Det ligger innenfor Nordre Øyeren og Sørumsneset Naturreservat (hvilket betyr vesentlige restriksjoner mht. utvikling og ferdsel) på vestsiden av Nitelva vis-a-vis Leira-elva's utløp i Nitelva, ca. 2 km. syd for Lillestrøm.
Rent geografisk befinner foreningshytta seg på flg. geotag (WGS84):    59°56'11.20"N
                                                                                                                   11°  4'16.94"Ø

Satelittbilde av anlegget(fra ca.2013):                                          Kartutsnitt Fjerdingby:  (eller benytt separat link til GoogleMaps )

 

      
                                                                                                                                                                                              Vis større kart