Bryggeanlegget  (Fysisk beliggenhet/kart)

Anlegget har 42 båtplasser, fordelt på en fastbrygge (10 plasser) og en flytebrygge (32 plasser).
Fastbryggen kan ved normal vannstand i Nitelva(ca.101,5 moh.) benyttes av båter med dyptgående max. 1,2 m. akter, bredde max. 2,80 m., og lengde max. 33' (bredden kan i enkeltstående tilfelle justeres opp 20-30 cm.).
Flytebryggen har faste utriggere for max. 2,4 m. båtbredde, og lengde opptil max. 21', og med dyptgående max. 0,7 m. (ved normalvannstand ca. 101,5 moh).

Plasstegning Fastbrygge(#1 -> #10) 

Plasstegning Flytebrygge(#11 -> #42)          Plassdisponering medlemmer