Under finner du opplysninger om styret og andre verv.

Nederst på siden finnes et eMail-skjema for
generell henvendelse til styret.

     TMF's bankkontonr.: 1506.17.97901
          Org.nr.: 917 841 705

Styrets sammensetning er :

  formann: Jan Erik Gjertsen

  nestformann: Jostein Eimhjellen

  kasserer: -pt. ubesatt-

  sekretær: Trond Jamtun

  styremedlem: Ronny Sørlie

  varamann: -pt. ubesatt-

øvrige verv og ansvar er :

  revisor: Lars Haugland

  valgkomite: -pt. ubesatt-

  administrator: Jan Erik Gjertsen

  webmaster: Ole Sandem

© Webmaster
osa.underhill@online.no

     (opp til styrepresentasjonen)

Generell        henvendelse til styret i TMF
        

NB. Kun for generell henvendelse , dreier det seg om
en søknad om medlemskap eller
        abonnement på utsettingsrampe
så benytt det eMail-skjema du finner i
medlems-sidene !!!


Ditt fornavn:               
Ditt etternavn:             
Din eMail-adresse:          *
Gjenta eMail-adresse:    *
Ditt telefonnr:                 *
Henvendelsen gjelder:    *

*-merkede felt må fylles ut !

      NB. hvis henvendelsen dreier seg om en hastesak, anbefaler vi at det tas telefonisk
        el. eMail kontakt direkte med det styremedlem som synes mest nærliggende
        til å behandlke saken(se presentasjon av sittende styre ovenfor).