Kontakt-data for vervet : "sekretær" i Tangen Motorbåt Forening er pt. :

   Navn : Trond Jamtun

   Adresse : Bekkasinvn. 14

   Poststed : 2008 Fjerdingby

   Telefon : 63 83 05 15

   Mobiltlf. : 90032394

   eMail : trond@extron.no

   Innehar flg. verv : sekretær

     Profil-foto av medlemmet :

Fant ikke default-image

.... i mangel av noe mer detaljert foto !!
Medlems-type er : "Full"

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !

     Foto av medlemmets båt :

Fant ikke default-image

.... i mangel av noe mer detaljert foto !!
RIB 12 fot m. 9,9Hk SuzukiNy 2013. Planlagt større for sesongen 2016 (båt-lapp barn). på plassnr. 34
med Reg.Nr. :

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !