Kontakt-data for vervet : "administrator" i Tangen Motorbåt Forening er pt. :

   Navn : Kriss Hermansen

   Adresse : Fergevegen 5e

   Poststed : 2008 fjerdingby

   Telefon :

   Mobiltlf. : 92219661

   eMail : kristoffer_hermansen_9@hotmail.com

   Innehar flg. verv : kasserer,administrator

     Profil-foto av medlemmet :

Fant ikke default-image

Kriss Hermansen's kontrafei
Medlems-type er : "Full"

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !

     Foto av medlemmets båt :

Fant ikke default-image

Kriss Hermansen's båt
Alicraft 18 / 18' på plassnr. 30
med Reg.Nr. :

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !