Kontakt-data for vervet : "revisor" i Tangen Motorbåt Forening er pt. :

   Navn : Lars Haugland

   Adresse : Skovengvn. 12

   Poststed : 2008 Fjerdingby

   Telefon : 63837959

   Mobiltlf. : 40286740

   eMail : lahvha@online.no

   Innehar flg. verv : revisor

     Profil-foto av medlemmet :

Fant ikke default-image

Lars Haugland's kontrafei
Medlems-type er : "Full"

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !

     Foto av medlemmets båt :

Fant ikke default-image

.... i mangel av noe mer detaljert foto !!
Selco 13' på plassnr. 20
med Reg.Nr. :

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !