Kontakt-data for vervet : "administrator" i Tangen Motorbåt Forening er pt. :

   Navn : Jan Erik Gjertsen

   Adresse : Kirkebykroken 10

   Poststed : 2008 Fjerdingby

   Telefon :

   Mobiltlf. : 93085475

   eMail : mrgjertsen@hotmail.com

   Innehar flg. verv : formann,administrator

     Profil-foto av medlemmet :

Fant ikke default-image

Jan Erik Gjertsen's kontrafei
Medlems-type er : "Full"

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !

     Foto av medlemmets båt :

Fant ikke default-image

.... i mangel av noe mer detaljert foto !!
Gobbi 225 på plassnr. 10
med Reg.Nr. :

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !