Kontakt-data for vervet : "nestformann" i Tangen Motorbåt Forening er pt. :

   Navn : Jostein Eimhjellen

   Adresse : Kirkebykroken 6

   Poststed : 2008 Fjerdingby

   Telefon :

   Mobiltlf. : 91535066

   eMail : jeimhjel@online.no

   Innehar flg. verv : nestformann

     Profil-foto av medlemmet :

Fant ikke default-image

.... i mangel av noe mer detaljert foto !!
Medlems-type er : "Full"

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !

     Foto av medlemmets båt :

Fant ikke default-image

.... i mangel av noe mer detaljert foto !!
maxum / 18 fot. på plassnr. 42
med Reg.Nr. :

(hvis misfornøyd, upload et mer "flatterende" et da vel ! :).
Dette kan gjøres via logon og prg. "Edit egen profil" !