NB. Det forutsettes at du har lest (grundig) tidligere henvist
informasjon vedr. aktuell søknad (medlemskap/sesongleie el. abonnement).
Hvis ikke, gjør det !


Feil/mangelfull utfylling vil bli anmerket med rød skrift, og må korrigeres.
Evt. kan du avslutte søknaden ved å klikke på den grønne "Tilbake"-pilen øverst på siden.

    Søknads-skjema for :
    (klikk nedenstående "RADIO-button" for aktuell søknadstype)

Medlemskap i TMF (=fast bryggeplass)    
(Sesong)leie hos TMF (av bryggeplass)    
Abonnement for utsettingsrampe              

NB. NB. Bekreft nedenfor (huk av) at du har lest "info" vedr. den søknadstype du har valgt:
         =======>

    (hvis ikke, gjør det NÅ ! )

(*-merkede felt er obligatoriske, og vil resultere i feil hvis ikke utfylt korrekt.)
Ditt fornavn:                      (*)
         etternavn:                  (*)
Din adresse (Gate kan erstattes av annen lokasjons-betegnelse, husnr angis når dette finnes)
         Gate:                         (*)
         Husnr:                
         Postnr og sted:          (*)
Dine telefonnr(det kreves minst et!)
                 Fast :         
                 Mobil :       
Din eMail-adresse:             (*)
Gjenta eMail-adresse:        (*)
Båt(fabrikat/type):                         (*)
Båtlengde i fot(') el. meter(m) :       (*) NB. angi enhet ' el. m (evt. fot/feet/meter).
Båtbredde i fot(') el. meter(m) :       (*) NB. angi enhet ' el. m (evt. fot/feet/meter).
Båt registreringsnr. :       Pt. optionalt, men ønskelig hvis båten er registrert.

         (= blank ut alle felt, fyll inn på nytt)