Få evt. tilsendt eMail inneholdende logon-kriteria for TMF medlemsreserverte sider

    

Du må oppgi din i TMF-registerets registrerte eMail-adresse for å bli identifisert.
Hvis den oppgitte eMail-adressen ikke er kjent av TMF har vi ingen mulighet til å returnere dine logon-kriteria.
Hvis den er kjent rent teknisk, men refererer til en ikke eksisterende mailboks, vil du selvfølgelig heller ikke motta den genererte retur-mail.
Og hvis passordet av en eller annen årsak er "blankt", eller at din brukerID er "SPERRET" av andre enn "Logon"-programmet), eller at det aktuelle MedlemsID er notert som "under oppsigelse", vil du heller ikke motta noen logon-kriteria,
men må i stedet kontakte styret.


Angi din (forhåpentligvis) registrerte eMail-adresse:             (*)