Kontaktliste medlemmer  (short-liste)

                                                    Pr. 2020-06-04T05:06:28


NB. *) foran navnet indikerer at dette ikke er et medlem, men en sesong-leier
NB. !!) foran navnet indikerer at dette er et Æres-medlem

                                          

                                                                  Velg sortering av listen                                      

                                     

  Medlemmers telefon, eMail,
  og bryggeplass-nr !