index.html


NB. kontakt webmaster (Ole Sandem) hvis det oppdages unormaliteter i

        forbindelse med bruk av meny-valgene.

Norsk Tipping GRASROT-mottaker !!!


Foreningen er nå godkjent av Norsk Tipping som "Grasrot-mottaker".


Oppgi organisasjonsnummeret: 917841705 eller søk på "Tangen Motorbåtforening"


hvis du vil gi din "grasrot"-andel av spillebeløp til oss.


NB. hvis du søker på "Tangen Motorbåtforening", sjekk at det er oss du finner, og ikke samme navnet forening i Mjøsa !!!

Fast Info:

Dugnadsliste (.pdf) for 2019-sesongen finner du her.


NB. Generelle retningslinjer for dugnad kan leses her.


Link til moh. vannstand Nordhagan målestasjon:  klikk her.

                                          Fetsund lenser                  klikk her.

                                          Mørkfoss                          klikk her.

        NB. "Normal" for Nitelva v/brygga er ca. 101,5 moh.

                (Antar at Nordhagan er representativ målestasjon .!)


Link til båtleder/ferdsdelsrestriksjoner:           klikk her.

INFORMASJON fra Styret (sist oppdatert 04 juni 2019)


ÅRSMØTET 2019 ble avholdt som planlagt

 i forenings-hytta på Tangen båthavn

      Tirsdag 26 feb. kl. 19:00

Innkallelsen bl sendt via eMail til alle registrerte medlemmer pr. 12 feb. 2019.

Referat fra møtet,  styrets årsrapport for 2018,

2018 regnskap(godkjent avårsmøtet), samt 2018 Økonomi-rapport foreligger her på hjemmesiden(logon).
Disse dokumenter er også distribuert via eMail til innkalte medlemmer.


Medlemskontigent ble vedtatt uendret for 2019, og test-ordningen med separat fakturering av manglende dugnadsinnsats ved sesongslutt ble vedtatt fortsatt.

Abonnement for nøkkel til utsettingsrampe blir fra 2019 økt til kr. 500,-/sesong (abonnentene informeres i eget skriv før fakturering).

Kasserer Ole Sandem går av, ny kasserer er Kriss Hermansen.
Ny varamann til styret ble valgt Lars Hval Haugland(som også aksepterte å ha revisor-vervet i 2019.

Ole Sandem ble tildelt  æresmedlemskap etter 33 år som kasserer og mange år med styreverv.


NB.NB. Foreningen har fått ny bankkonto(se nedenfor).
              All referanse til gammel konto vil fra 4 mars 2019 

              bli avvist.


Organisasjonsnr.

Foreningen "Tangen Motorbåtforening" har nå fått tildelt organisasjonsnr.

917 841 705 i Brønnøysund's "Enhetsregister".


TMF bankkonto

 1506.17.97901 Tangen Motorbåtforening